SUUR TEST: Mis on Eesti odavaim reisikindlustus?

business-money-pink-coins

Reisikindlustus on vaieldamatult vajalik reisi osa, kuna kellelegi ei meeldiks mõne meditsiinilise juhtumi tõttu puhkuse lõppedes astronoomilisi summasid tasuda.

Niisiis võtsime ette suure uurimistöö, et teha kindlaks, milline on kõige odavam reisikindlustus Eestis. Sponsoripakkumisi kuulda ei võtnud.

Ühtki kolmanda poole “kalkulaatorit” lehele ei lubanud. Kõik selleks, et pakkuda Teile värsket, erapooletut ja detailset ülevaadet reisikindlustuse hankimise võimalustest. Läksime!

Kindlasti ei jää see test ühekordseks katsetuseks, vaid kordame seda tulevikus ja võtame arvesse saadud tagasisidet.

Kõigepealt võtame ette neli erinevate plaanidega reisilist.

  • Tiina (37) soovib minna perega nädalaks ajaks Türki puhkama. Lisaks tervisekindlustusele soovib pagasikindlustust.
  • Joosep (20) plaanib sõpradega kolme nädala pikkust seljakotireisi Tais. Lisaks tervisekindlustusele soovib reisitõrke- ja pagasikindlustust.
  • Maarja (52) peab minema neljaks päevaks välislähetusele Stockholmi. Soovib lihtsalt tervisekindlustust.
  • Ragnar (11) läheb perega kuueks päevaks Hispaaniasse. Vanemad teevad talle tervisekindlustuse.

Kõigil juhtudel võtame hinna aluseks ühe kindlustatu ja katsetame nii minimaalset kui maksimaalset valitavat kindlustussummat. Võrdleme Salva, ERGO, Seesam, Swedbank, If, PZU ja BAN kindlustusi.

Valitud kindlustusseltsid põhinevad netikataloogide sisu ja Google otsingu tulemustel. Jätsime võrdlusest välja Inges kindlustuse, kuna pakuvad vaid Euroopa ja Venemaa reisikindlustust, kuid Euroopa alla pole näiteks Türgit kategoriseeritud, mis teeb siinse võrdluse keeruliseks.

Mõningad reisibürood (ja näiteks SEB pank) justkui pakuvad reisikindlustuste teenust, ent seejuures on tegelikuks pakkujaks mõni eraldi tegutsev kindlustusselts.

Võrdlusesse me ühtki edasimüüjat või maaklerit ei lisanud. BAN kindlustuse juures võtsime minimaalse paketina arvesse STANDARD paketi. PZU kindlustusel netikalkulaator puudus, mistõttu saatsime neile hinnapäringu.

Kõikide pakkumiste puhul võtsime aluseks samad kuupäevad, et muuta maksumused võimalikult võrreldavaks. Kõik summad ümardatud kahe kohani pärast koma.

NB! Kindlustuse hind on dünaamiline (reisikindlustuse lõplik hind sõltub vanusest, reisi pikkusest, sihtriigist, lisategevustest jne), mistõttu meie tehtud ülevaade ja test on laias pildis keskmiste esitlemine ning ei kajasta erinevaid nüansse, millega võib ühe või teise ettevõtte pakkumine oluliselt soodsamaks/kallimaks muutuda!

shooting-star-147722_640

TOP 7*
Kõikide pakkumiste keskmine

1. BAN (20.62 €)
2. Swedbank (24.20 €)
3. Seesam (26.72 €)
4. If (27.18 €)
5. PZU (30.00 €)
6. Salva (31.74 €)
7. ERGO (34.26 €)

TOP 7*
Minimaalsete kindlustussummade keskmine

1. BAN (14.62 €)
2. PZU (15.76 €)
3. ERGO (16.58 €)
4. Swedbank (17.98 €)
5. Salva (18.02 €)
6. Seesam (18.76 €)
7. If (22.48 €)

TOP 7*
Maksimaalsete kindlustussummade keskmine

1. BAN (26.61 €)
2. Swedbank (30.39 €)
3. If (31.87 €)
4. Seesam (34.67 €)
5. PZU (44.13 €)
6. Salva (45.46 €)
7. ERGO (51.94 €)

Järgnevalt oleme kokku liitnud minimaalse ja maksimaalse kindlustussumma keskmise, et teha iga reisilise jaoks eraldi edetabelid.

TOP 7 pakkujad Tiina jaoks
Minimaalse ja maksimaalse keskmine

1. BAN (10.05 €)
2. If (13.90 €)
3. Swedbank (14.43 €)
4. Seesam (19.60 €)
5. PZU (24.28 €)
6. ERGO (28.03 €)
7. Salva (36.26 €)

TOP 7 pakkujad Joosepi jaoks
Minimaalse ja maksimaalse keskmine

1. BAN (61.74 €)
2. Swedbank (70.00 €)
3. Salva (74.99 €) / Seesam (74.99 €)
4. PZU (80.43 €)
5. If (83.7 €)
6. ERGO (97.69 €)

*

BOONUS!
Milliseid kindlustusjuhtumeid tavaliselt ei kaeta?
Vajuta siia, et lugeda 7 levinumat reisikindlustuse küsimust.

*

TOP 7 pakkujad Maarja jaoks
Minimaalse ja maksimaalse keskmine

1. If (3.98 €)
2. BAN (4.69 €)
3. Swedbank (5.00 €)
4. ERGO (5.02 €)
5. PZU (5.85 €)
6. Salva (5.92 €)
7. Seesam (6.25 €)

TOP 7 pakkujad Ragnari jaoks
Minimaalse ja maksimaalse keskmine

1. BAN (5.99 €)
2. ERGO (6.02 €)
3. Seesam (6.06 €)
4. If (7.12 €)
5. Swedbank (7.30 €)
6. PZU (9.24 €)
7. Salva (9.79 €)

Eesti odavaim reisikindlustus on BAN, teisele kohale platseerub Swedbank ja kolmandale kohale maandub üldarvestuse põhjal Seesam. Siiski pole veel kõik. Pakkujatel on erinevad minimaalsed ja maksimaalsed kindlustussummad, mõnel pakkujal on standardsumma, mida pole võimalik muuta.

attention-303861_640

*Enne lõpliku valiku tegemist soovitame tungivalt kaaluda kokkuvõtet min/max tervisekindlustuse summadest.

BAN (minimaalne: 75 000; maksimaalne: 125 000)
ERGO (minimaalne: 100 000; maksimaalne: 100 000)
If (standard: 100 000)
PZU (minimaalne: 35 000; maksimaalne 100 000)
Salva (minimaalne: 30 000; maksimaalne: 150 000)
Seesam (minimaalne: 50 000; maksimaalne 100 000)
Swedbank (standard: 500 000)

Kuid … odavaim pole alati parim lahendus!
Paneme südamele, et konkreetse kindlustuse ja detailide valimine sõltub siiski vajadusest, mitte ainult rahasäästust. Kui minna suusareisile, siis oleks mõtlematu jätta soodsama lahenduse nimel suusatamise lisakaitse võtmata, kuna õnnetuse korral peaks kõik kulud omast taskust tasuma.

Mida veel arvestada reisikindlustuse valimisel

Reisikindlustuse valimisel on palju aspekte, mida tuleb arvestada. Lihtne on langeda lõksu, et valida kõige odavam variant, kuid oluline on mõista, et odavam ei tähenda alati paremat. Siin on mõned põhipunktid, mida tuleks kaaluda, kui valite endale sobivat reisikindlustust.

  1. Katvus: Esimene asi, mida peaksite vaatama, on kindlasti kindlustuskaitse ulatus. Kas see hõlmab ainult meditsiinilist abi või ka pagasi kadumist, reisitõrget või isegi reisitõrkeid? Oluline on tagada, et teie kindlustus katab kõik võimalikud probleemid, mis võivad teie reisi ajal tekkida.
  2. Limiidid: Järgmine oluline aspekt on kindlustuslepingus märgitud limiidid. See tähendab summasid, mida kindlustusselts maksab kindlustusjuhtumite korral. Veenduge, et need limiidid oleksid piisavalt suured, et katta võimalikke kulusid, mida võite reisil tekkida.
  3. Omavastutus: Kindlasti tuleb uurida, kas ja millises suuruses on kindlustuslepingus märgitud omavastutus. Omavastutus on summa, mille kindlustusvõtja peab ise tasuma kindlustusjuhtumi korral. Mida madalam on omavastutus, seda rohkem peate tõenäoliselt maksma kindlustuspreemiat.
  4. Kindlustusandja usaldusväärsus: Ärge unustage uurida ka kindlustusandja tausta. Kas ettevõttel on head kliendiarvustused? Kas neil on positiivne maine? Hea mainega kindlustusandja valimine võib olla natuke kallim, kuid see võib anda ka suurema rahuolu.
  5. Klienditeenindus: Reisimisel võib tekkida igasuguseid ootamatusi ja hea klienditeenindus on sel hetkel hindamatu. Hea klienditeenindusega kindlustusfirma suudab aidata teid kiiresti ja tõhusalt, kui teil on probleeme või küsimusi.
  6. Reisi sihtkoht ja tegevused: Erinevatel sihtkohtadel ja tegevustel võivad olla erinevad riskid. Näiteks kui te plaanite mägironimist või sukeldumist, peate veenduma, et teie kindlustus katab ka need tegevused. Samuti tuleb arvestada, et mõnedes riikides, nagu näiteks USA, on tervishoiuteenused väga kallid, nii et peate veenduma, et teie kindlustusel on piisav kate.

Hea reisikindlustuse valimine nõuab põhjalikku uurimistööd ja kaalumist. Veenduge, et olete kursis kõigi oma poliitika tingimustega ja et see vastab teie reisivajadustele. Nii saate reisida rahuliku südamega, teades, et olete mis tahes ootamatusteks valmis.

Soodsaim reisikindlus Eestis – kas ikkagi parim?

Paljudele meist võib reisikindlustuse valimisel olla suurimaks kaalutluseks hind. Kuid nagu paljude teiste asjadega elus, kehtib ka reisikindlustuse puhul tihtipeale põhimõte, et saad, mille eest maksad. Kas odavaim reisikindlustus on Eestis alati parim valik? Läheme asja juurde.

Kindlasti on reisikindlustus väga oluline, see on investeering, mis aitab meid kaitsta erinevate ootamatute sündmuste eest reisil. Kuid, nagu ka teiste toodete ja teenuste puhul, ei pruugi odavaim variant alati olla kõige kvaliteetsem või kõige sobivam.

Odavam reisikindlustus võib tunduda ahvatlev, kuid selline valik võib tuua kaasa suuremad kulud pikemas perspektiivis. Näiteks võivad odavamate kindlustuslepingute hüvitised olla madalamad, omavastutused suuremad või võib kindlustuskaitse olla piiratum, hõlmamata näiteks kõiki tervise- või reisitõrke riske.

Samuti tuleb arvestada, et odavamad kindlustuspaketid ei pruugi hõlmata näiteks spordivigastusi või eririskidega seotud tegevusi nagu sukeldumine või mägironimine, mis võivad aga just olla osa sinu reisiplaanidest.

Oluline on märkida, et kindlustusseltsi finantstervis ja usaldusväärsus on samuti olulised tegurid. Kindlustusfirma pankroti korral ei pruugi sa hüvitist saada, isegi kui oled õigustatud nõudma.

Lisaks võib odavam kindlustus tähendada halvemat klienditeenindust. Kui vajad abi või pead nõudma hüvitist, võid leida, et ootad kaua vastuseid või et su küsimusi ei võeta tõsiselt.

Odavaima reisikindlustuse valimine võib tunduda ahvatlev, kuid sageli tasub veidi rohkem investeerida, et saada paremat katvust ja teenust. On oluline mitte ainult vaadata hinda, vaid ka mõista, mida kindlustusleping tegelikult pakub ja kuidas see vastab sinu individuaalsetele vajadustele ja riskidele reisil.

Lõpuks on parim nõuanne see, et enne kindlustuslepingu sõlmimist tee kodutööd. Uuri erinevaid pakkumisi, loe läbi tingimused ja kaalu oma vajadusi. Võrdle erinevate kindlustusandjate pakkumisi, et teha teadlik otsus, mis annab sulle parima kaitse reisil.

UUENDATUD: 04.08.2023

Leave a Comment